หมายเลข ID หัวข้อ : 00077924 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/07/2018

ฉันควรจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือไม่ เมื่อทำการถ่ายภาพด้วยการเปิดรับแสงนาน ๆ โดยการสร้างเอฟเฟคจากแสงภายนอกตัวกล้อง?

การถ่ายภาพนาน ๆ

    ในสภาวะการปกติ, รวมถึงการถ่ายภาพด้วยการเปิดรับแสงนาน ๆ ในบริเวณที่มืด, ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้ความระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษ. อย่างไรก็ตาม ในสภาวะเฉพาะบางอย่าง, เช่น การถ่ายภาพโดยการเปิดรับแสงนาน ๆ ในบริเวณที่สว่าง, กล้องอาจจะได้รับผลกระทบจากแสงรอบ ๆ ได้.

    วิธีการที่แนะนำโดยทั่วไป, เช่น การปิดคลุมตัวเมาส์ด้วยผ้าสีดำ, สามารถจะลดผลของแสงจากรอบข้างได้ เมื่อทำการถ่ายภาพโดยการเปิดรับแสงนาน ๆ ในบริเวณที่สว่าง.