หมายเลข ID หัวข้อ : 00080181 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/12/2014

สภาวะใดบ้างที่ Phase Detection AF ของ Fast Hybrid AF จะไม่ทำงาน?

การทำงาน Phase Detection AF ของ Fast Hybrid AF

  Phase Detection AF จะไม่ทำงานและจะมีเฉพาะ contrast AF ที่สามารถจะใช้งานได้ในสภาวะต่าง ๆ ต่อไปนี้.

  • เมื่อวัตถุนั้นไม่อยู่ในพื้นที่ของ Phase Detection AF
  • เมื่อใส่เลนส์ที่ใช้งานด้วยกันได้ไม่ได้กับ Fast Hybrid AF
  • เมื่อใช้ตัว Mount Adaptor
  • เมื่ออยู่ในที่มืด
  • เมื่อค่ารูเปิดรับแสงมากกว่า F11