หมายเลข ID หัวข้อ : 00080195 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2016

อุปกรณ์เสริมที่ติดเข้ากับฐานใส่อุปกรณ์เสริมแบบล็อคอัตโนมัติ (auto-lock accessory shoe) ของกล้อง จะสัมผัสกับยางรองตาของช่องมองภาพ (eyepiece cup) ที่จัดมาให้. เรื่องนี้เป็นปัญหาหรือไม่?

    อุปกรณ์เสริมบางอย่างอาจจะไปสัมผัสกับยางรองตาของช่องมองภาพ (eyepiece cup), แต่เรื่องนี้ไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใด ถ้าหากยางรองตาของช่องมองภาพนี้หลุดออกมาเมื่อใส่อุปกรณ์เสริมเข้าไป, ให้ถอดยางรองตาของช่องมองภาพนั้นออกไปก่อนล่วงหน้า.