หมายเลข ID หัวข้อ : 00074745 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

กล้องไม่บันทึกภาพยนตร์ต่อเนื่องให้.

การบันทึกภาพยนตร์

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เวลาการบันทึกสูงสุดสำหรับ 1 ไฟล์ภาพยนตร์ ประมาณ 29 นาที.

และขนาดสูงสุดที่ 1 ไฟล์ภาพยนตร์ในโหมด MP4 จะบันทึกได้ประมาณ 2 GB.

หมายเหตุ:

  • เวลาการบันทึกสูงสุดสำหรับ 1 ไฟล์ภาพยนตร์อาจจะแตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับสภาวะที่ทำการบันทึกและการ์ดหน่วยความจำที่่ใช้.
  • เมื่อทำการบันทึกในโหมด MP4, เวลาการบันทึกสูงสุดจะน้อยกว่า 29 นาที ถ้าหากขนาดของไฟล์นั้นถึงค่าประมาณ 2 GB.