หมายเลข ID หัวข้อ : 00072928 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2016

วัตถุที่เคลื่อนไหวมีความผิดเพี้ยนใน Motion Shot Video.

    วัตถุที่เคลื่อนไหวอาจจะมีความผิดเพี้ยนไปเมื่อมีเฉพาะหนึ่งส่วนของวัตถุนั้นมีการเคลื่อนไหว เช่น ในระหว่างการเหวี่ยงเมื่อเล่นเบสบอลหรือกอล์ฟ.