หมายเลข ID หัวข้อ : 00072921 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/08/2015

ฉันควรจะใช้ขาตั้งกล้องหรือไม่ เมื่อทำการบันทึกภาพยนตร์สำหรับ Motion Shot Video?

การใช้ขาตั้งกล้อง เมื่อทำการบันทึกภาพยนตร์สำหรับ Motion Shot Video

    ขาตั้งกล้องไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ เนื่องจาก ฟังก์ชั่น Motion Shot Video ก็ทำการรองรับภาพยนตร์ต่าง ๆ ได้สำหรับการถ่ายภาพหรือภาพยนตร์โดยการกวาดไปในแนวระดับ (pan) และก้มเงย (tilt) โดยที่มีการใช้ฟังก์ชั่นชดเชยการสั่นไหวอยู่ด้วย.