หมายเลข ID หัวข้อ : 00072905 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/06/2015

จะสามารถใช้ Picture Effect กับภาพยนตร์ได้หรือไม่?

การใช้ Picture Effect กับภาพยนตร์

    สามารถใช้ Picture Effects กับภาพยนตร์ต่าง ๆ ด้วยวิธีการต่อไปนี้.

    เลือก ตัวกลั่นกรองเอฟเฟ็คของ Picture Effect ใน My Photo Style, จากนั้นจึงทำการบันทึกภาพยนตร์.