หมายเลข ID หัวข้อ : 00112403 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2018

เมื่อใช้งานเพาเวอร์ซูมของเลนส์ E 16 - 50 mm F 3.5 - 5.6 OSS (SELP1650) ในระหว่างการถ่ายภาพยนตร์, เสียงของการทำงานของเลนส์และกล้องจะถูกบันทึกเข้าไปด้วย.

    เสียงการทำงานของเลนส์และกล้องอาจถูกบันทึกเข้าไปได้ในระหว่างการถ่ายภาพยนตร์เมื่อมีการใช้งานเพาเวอร์ซูม
    ถ้าหากใช้งานในลักษณะนี้, ขอแนะนำให้ทำการปรับระดับของการซูมของกล้องโดยใช้คันโยกสำหรับการซูม.

    หมายเหตุ: เมื่อใช้คันโยกสำหรับการซูมนี้, ให้วางนิ้วของท่านลงบนคันโยกเบา ๆ และอย่ากระตุกคันโยกนั้นอย่างรวดเร็ว.

    หมายเหตุ: ในกล้องบางตัวจะทำการเชื่อมต่อไมโครโฟนภายนอกได้. ซึ่งการเชื่อมต่อไมโครโฟนภายนอกสามารถลดเสียงการทำงานของกล้องในการบันทึกได้ เช่น การวางไมโครโฟนไว้ให้ห่างจากตัวกล้อง.