หมายเลข ID หัวข้อ : 00077988 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/10/2020

HS120, HS100 และ SSLOW มีเฟรมเร็ตเหมือนกัน, แล้วมีอะไรที่แตกต่างกันบ้าง?

ความแตกต่างของ HS120, HS100 และ SSLOW

  ฟอร์แมทสำหรับทำการบันทึกจะแตกต่างกัน

  ถึงแม้ว่า ทั้งสองอันจะมีเฟรมเร็ตเดียวกัน, ฟอร์แมทสำหรับใช้ในการบันทึกจะแตกต่างกัน.

  • SSLOW: การบันทึกที่ช้ามาก (Super slow recording)
   ภาพยนตร์ที่ถ่ายไว้ที่เฟรมเร็ต 120p/100p จะได้รับการบันทึกไว้ที่ 30p/25p.
   ไม่มีการบันทึกเสียงเข้าไป.
  • HS120/HS100: การบันทึกความเร็วสูง (High speed recording)
   ภาพยนตร์จะได้รับการบันทึกที่เฟรมเร็ต 120p/100p.
   จะมีการบันทึกเสียงเข้าไปด้วย.

  หมายเหตุ:

  • เป็นไปได้ที่จะทำการแก้ไขและทำการเล่นภาพยนตร์ที่บันทึกไว้ที่ความเร็วสูง ในแบบการเคลื่อนไหวช้า (slow motion) โดยใช้ PlayMemories Home.
  • ท่านสามารถสร้างภาพยนตร์ที่ประทับใจ ด้วยการใส่เสียง (หรือไม่มีเสียง) โดยการรวมความเร็วปกติ และความเร็วต่ำ เรียงไว้ในภาพยนตร์เรื่องเดียวกันนั้น.