หมายเลข ID หัวข้อ : 00074717 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

เมื่อใช้เลนส์ SELP18200 และทิศทางของการซูมกลับข้างกัน, บางครั้งรูปภาพจะไม่มีการโฟกัส.

การซูมของเลนส์ SELP18200

    ปรากฎการณ์นี้เกิดจากคุณสมบัติทางกลไกของเลนส์ซูม.
    ปรากฎการณ์นี้สามารถจะทำให้ลดน้อยลงได้โดยใช้วิธีการถ่ายภาพต่าง ๆ ด้านล่างนี้.

    • ให้ขยับซูมไปเล็กน้อยในทิศทางที่ท่านต้องการจะซูมก่อนที่จะเริ่มทำการถ่ายภาพ.
    • ใช้โหมดการโฟกัสแบบอัตโนมัติ (auto focus).
    • ปรับลดม่านเปิดรับแสง (iris) ลง, เช่น ในการโฟกัสแบบลึก(deep focus), เพื่อทำให้ความชัดลึกของสนามภาพในการซูมของด้านมุมกว้างมีมากยิ่งขึ้น.