หมายเลข ID หัวข้อ : 00074707 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

การซูมมีการขยับไปได้เอง เมื่อบันทึกด้วยเลนส์ SELP18200 ขณะที่ก้มหน้าลงด้านล่าง.

การซูมด้วยเลนส์ SELP18200

    จากการทำให้เลนส์คุณภาพสูงมีน้ำหนักมากทางด้านหน้า, อาจจะมีการเคลื่อนตัวได้เองตามน้ำหนักของเลนส์เมื่อมีการเอียงไปด้านล่าง.
    ท่านสามารถจะทำการล็อคการเคลื่อนไหวนี้ได้โดยการเลื่อนสวิทช์ซูมไปที่ตำแหน่ง SERVO.