หมายเลข ID หัวข้อ : 00077996 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/10/2020

จะทำการลบรายละเอียดการปรับตั้งของเครือข่ายได้หรือไม่?

  ข้อมูลของการปรับตั้งของเครือข่ายสามารถจะทำการลบออกไปได้.
  ให้ทำการรีเซ็ตข้อมูลเหล่านั้นโดยทำการตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

  คำเตือน: มีความเสี่ยงของการสูญหายของข้อมูล. การรีเซ็ตนี้จะทำการรีเซ็ตการปรับตั้งต่าง ๆ ทั้งหมดที่เก็บบันทึกไว้ในกล้องนั้น. ไม่สามารถที่จะทำการลบออกเป็นรายการเฉพาะได้.

  • HDR-AZ1

   1. เปิดกล้องขึ้นมา.
   2. กดที่ปุ่ม RESET ด้วยวัสดุปลายแหลม เช่น เข็ม.
  • กล้องอื่นนอกจาก HDR-AZ1

  • ทำการรีเซ็ตกล้องจากเมนูกล้อง.
   ดูคู่มือการช่วยเหลือของกล้องสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.

   หลังจากที่ดำเนินการข้างต้น, ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกลบออกไปและกล้องจะทำการรีบูตขึ้นมาให้เองโดยอัตโนมัติ.

  • หมายเหตุ: 
   แนะนำให้ทำการรีเซ็ตการปรับตั้งเหล่านี้ก่อนที่จะทิ้ง (บริจาค) กล้องนี้ไปเพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่าน, เนื่องจาก กล้องนี้จะเก็บข้อมูลการปรับตั้งของเครือข่ายของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ตของท่านไว้ด้วย.