หมายเลข ID หัวข้อ : 00077938 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/09/2021

จะสามารถลดเวลาที่ต้องการสำหรับการหาตำแหน่ง GPS ได้หรือไม่?

    เวลาในการหาค่าโครงข่ายสามเหลี่ยม (Triangulating time) สามารถจะลดสั้นลงได้โดยใช้ข้อมูล GPS assist

    หมายเหตุ: ถ้าหากต้องใช้เวลาในการหาค่าโครงข่ายสามเหลี่ยม (triangulate) หรือท่านไม่สามารถทำเช่นนั้นได้เมื่อนำเข้าข้อมูล GPS assist แล้ว ให้อ้างอิงกับหน้าต่อไปนี้
    GPS รับสัญญาณไม่ได้