หมายเลข ID หัวข้อ : 00078017 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/10/2020

ฉันสามารถจะใช้งานกล้องนี้ในระหว่างที่ทำการเชื่อมต่อ USB ไว้ได้หรือไม่?

การใช้งานกล้องในระหว่างที่ใช้การเชื่อมต่อทาง USB

    ท่านไม่สามารถจะใช้งานกล้องนี้ได้ในระหว่างที่ใช้การเชื่อมต่อ USB อยู่. ให้ตัดการเชื่อมต่อของกล้องออกจากอุปกรณ์นั้นก่อนที่จะใช้งาน.

    คำเตือน: มีความเสี่ยงของการสูญหายของข้อมูล. ห้ามตัดการเชื่อมต่อกล้องออกไปในขณะที่ไฟแสดงการเข้าถึง (Access lamp) ติดสว่างอยู่.
    การส่งข้อมูลหรือการบันทึกข้อมูลในการ์ดหน่วยความจำอาจจะได้รับความเสียหาย.