หมายเลข ID หัวข้อ : 00076698 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/09/2015

ฉันไม่สามารถทำการถ่ายภาพนิ่งต่าง ๆ จากภาพยนตร์ที่เก็บบันทึกไว้ในอุปกรณ์ที่เป็นสื่อสำหรับใช้ในการบันทึก, เช่น ไดร์ฟฮาร์ดดิสก์ภายนอก. ฉันไม่สามารถทำการแบ่งภาพยนตร์เหล่านี้ได้ด้วย.

    ท่านไม่สามารถทำการแบ่งภาพยนตร์หรือถ่ายภาพนิ่งต่าง ๆ จากภาพยนตร์โดยการเล่นภาพยนตร์ที่เก็บบันทึกไว้ในอุปกรณ์สื่อสำหรับบันทึก เช่น ไดร์ฟฮาร์ดดิสก์ภายนอกจากตัวกล้องได้.