หมายเลข ID หัวข้อ : 00073497 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

วิธีการปิดฟีเจอร์ All Sync ของ PlayMemories Online.

ฟีเจอร์ All Sync ของ PlayMemories Online.

  ฟีเจอร์ All Sync จะทำการอัพโหลดอัตโนมัติให้กับภาพต่าง ๆ ที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยตรง. ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างเพื่อทำการปิดฟีเจอร์นี้.

  ข้อสำคัญ: ให้ลงชื่อเข้าไปใช้งานของท่าน  ก่อนที่จะเริ่มทำตามขั้นตอนนี้.

  1. เปิดแอพพลิเคชั่น PlayMemories Home ขึ้นมา.
  2. ในแถบเมนู, ให้คลิกที่ PlayMemories Online.
  3. คลิกที่ PlayMemories Online Settings.
  4. คลิกที่ Account.
  5. ใน All Sync, คลิกเพื่อยกเลิกในกรอบของ Turn on All Sync.