หมายเลข ID หัวข้อ : 00072900 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

การบันทึกภาพยนตร์ไม่เริ่มต้นขึ้น แม้จะได้กดปุ่ม Movie ไปแล้วก็ตาม.

    กล้องจะไม่ทำการบันทึกภาพยนตร์แม้จะกดที่ปุ่ม MOVIE แล้วก็ตาม ถ้าหากเปิดการทำงานของฟังก์ชั่น Movie Mode Only ไว้. โหมด Movie Mode Only จะป้องกันกล้องไม่ให้ทำการบันทึกภาพยนตร์เว้นแต่จะตั้งโหมดการถ่ายภาพไปเป็น Movie. ถ้าต้องการจะปิดการทำงานของฟังก์ชั่น Movie Mode Only, ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้.

    1. กดที่ปุ่ม MENU.
    2. เลือกที่ imageCustom Settings.
    3. เลือกที่ MOVIE Button.
    4. เลือกที่ Always.