หมายเลข ID หัวข้อ : 00072864 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

ไม่มีเสียงของการเปิดเพาเวอร์ (Power On sound).

    กล้องนี้ไม่มีเสียงเตือนการเริ่มต้นทำงาน