หมายเลข ID หัวข้อ : 00072837 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

กล้องนี้มีหน่วยความจำภายในหรือไม่?

หน่วยความจำภายใน

    หน่วยความจำภายในสำหรับใช้ในการบันทึกและเก็บรูปภาพไม่ได้มีการติดตั้งไว้ให้.