หมายเลข ID หัวข้อ : 00072829 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

เป็นเรื่องยากที่จะเห็นการติดตามใน Motion Shot Video อย่างชัดเจน เนื่องจากช่วงระยะของการติดตามภาพนั้นกว้างหรือแคบเกินไป.

Motion Shot Video

    ท่านสามารถทำการปรับช่วงระยะเวลาของการติดตามรูปภาพได้ใน Motion Shot Video ด้วย Motion Interval ADJ ใน Playback Settings.