หมายเลข ID หัวข้อ : 00134862 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

BRAVIA ไม่มีแสดงบนหน้าจอของอุปกรณ์ที่ใช้งานได้กับ การจำลองหน้าจอ (Screen mirroring) หรือ Wi-Fi Direct.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้ ถ้าหากBRAVIA ไม่แสดงบนหน้าจออุปกรณ์ของท่านที่ใช้งานร่วมกันได้กับฟีเจอร์ จำลองหน้าจอ (Screen Mirroring) หรือ ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct :

สำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานร่วมกันได้กับการจำลองหน้าจอ (Screen mirroring)
กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่า อินพุทของทีวีได้มีการตั้งไว้เป็น การจำลองหน้าจอ (Screen Mirroring).

สำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Wi-Fi Direct

 • สำหรับเครื่องรุ่นปี 2014 :
  กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่า การตั้งค่าของ Built-in Wi-Fi และ Wi-Fi Direct ได้มีการตั้งไว้ที่ On. การตั้งค่าเหล่านี้สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้จากเมนูของทีวี.

 • สำหรับ Android Tv:กรุณาตรวจเช็ค:
  กรุณาตรวจเช็ค ว่ามีการตั้งค่าของ Wi-Fi Direct ไว้เป็น On โดยทำตามดังต่อไปนี้:
  1. กดที่ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรลและเลือกที่ Settings.
  2. เลือกที่ Network ในกลุ่มของ NETWORK & ACCESSORIES.
  3. เลือกที่ Wi-Fi Direct.
  4. เลือกที่ On.

   หลังการตรวจเช็ค, กรุณาเลือกที่ Wi-Fi Direct Settings.


ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

 • สำหรับเครื่องรุ่นปี 2014:
  1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าทีวีและเราท์เตอร์ไร้สาย (แอคเซสพอยต์) ไม่ได้เชื่อมต่อโดยใช้ช่องสัญญาณความถี่ที่ 12 หรือ 13. ถ้าหากช่องสัญญาณวิทยุตั้งไว้ที่ความถี่นั้น, BRAVIA จะไม่แสดงในอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้นั้น.

   หมายเหตุ: ติดต่อสอบถามกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ของท่านสำหรับขอความช่วยเหลือในการตรวจสอบการตั้งค่านี้.

  2. เปลี่ยนค่าช่องสัญญาณความถี่ของเราท์เตอร์ไร้สายของท่าน ให้อยู่ระหว่าง 1 ch และ 11 ch.

   หมายเหตุ: อ้างอิงกับคู่มือของเราท์เตอร์ไร้สายของท่าน สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนความถี่ช่องสัญญาณไร้สายนี้.
 • สำหรับ Android Tv:
  ถ้าทีวีนั้น เชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้สาย LAN, กรุณาเปลี่ยนช่องสัญญาณสำหรับเชื่อมต่อดังต่อไปนี้:
  1. กดที่ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรล และเลือกที่Settings
  2. เลือกที่ Network ในกลุ่มของ NETWORK & ACCESSORIES.
  3. เลือกที่ Wi-Fi Direct.
  4. เลือกที่ Advanced settings.
  5. เลือกที่ Band setting
  6. เลือกไปที่ Manual.
  7. เลือกช่องสัญญาณ.