หมายเลข ID หัวข้อ : 00134862 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2019

BRAVIA ไม่มีแสดงบนหน้าจอของอุปกรณ์ที่ใช้งานได้กับการสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) หรือ Wi-Fi Direct

  ตรวจเช็คดังต่อไปนี้ ถ้าหากไม่มี BRAVIA แสดงบนหน้าจออุปกรณ์ของท่านที่ใช้ได้กับฟีเจอร์ Screen Mirroring หรือฟีเจอร์ Wi-Fi Direct:

  สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ การสะท้อนหน้าจอ(Screen mirroring)

  ตรวจสอบให้มั่นใจว่าอินพุทของทีวีได้ตั้งไปที่ การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring)

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากไม่มี การสะท้อนหน้าจอ (Screen Mirroring) แสดงในเมนูอินพุท, แสดงว่าทีวีของท่านไม่รองรับ การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring)
   ถ้าต้องการให้หน้าจอของอุปกรณ์โมบายแสดงบนทีวี ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้: วิธีการแสดงคอนเทนท์หรือหน้าจอของอุปกรณ์โมบายบนหน้าจอทีวี
  • ไม่มีการรับประกันในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทั้งหมดที่รองรับเทคโนโลยี Miracast ว่าจะทำงานได้เป็นปกติ
  • คุณภาพของวิดีโออาจจะลดด้อยลงไปเนื่องจากการรบกวนในสภาวะแวดล้อม

  สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Wi-Fi Direct

  • สำหรับ Android TV™:
   สำหรับ Android™ 8.0, ให้เลือกที่ Wi-Fi Direct Settings.
   1. กดที่ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรล และเลือกที่  Settings.
   2. เลือกที่ Network ในกลุ่มของ NETWORK & ACCESSORIES.
   3. เลือกที่ Wi-Fi Direct.
   4. เลือกไปที่ Wi-Fi Direct Settings.
   สำหรับ Android 7.0 หรือก่อนหน้านั้น, กรุณาตรวจเช็คดูว่า Wi-Fi Direct มีการตั้งไว้เป็น On ตามวิธีการต่อไปนี้:
   1. กดที่ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรล และเลือกที่ Settings
   2. เลือกที่ Network ในกลุ่มของ NETWORK & ACCESSORIES.
   3. เลือกที่ Wi-Fi Direct.
   4. เลือกที่ Wi-Fi Direct, จากนั้นตั้งไปที่ On.
   5. เลือกไปที่ Wi-Fi Direct Settings.
  • สำหรับทีวีอื่น ๆ:
   กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการตั้งค่าของ Built-in Wi-Fi และ Wi-Fi Direct ไว้เป็น On. การตั้งค่าเหล่านี้สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้จากเมนูของทีวี.


  ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

  • สำหรับ Android TV:
   หมายเหตุ: 
   Android 8.0 หรือที่ใหม่กว่าจะไม่มีการตั้งค่าต่อไปนี้.

   ถ้าหากทีวีเชื่อมต่อกับเครือข่ายด้วยสาย LAN, กรุณาเปลี่ยนช่องทางสำหรับเชื่อมต่อดังต่อไปนี้:
   1. กดที่ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรล และเลือกที่ Settings
   2. เลือกที่ Network ในกลุ่มของ NETWORK & ACCESSORIES.
   3. เลือกที่ Wi-Fi Direct.
   4. เลือกที่ Advanced ​​settings
   5. เลือกที่ Band Setting.
   6. เลือกไปที่ Manual.
   7. เลือกช่องสัญญาณ.
  • สำหรับทีวีอื่น ๆ:
   1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าทีวีและเราท์เตอร์ไร้สาย (แอคเซสพอยต์) ไม่ได้เชื่อมต่อโดยใช้ช่องสัญญาณความถี่ที่ 12 หรือ 13. ถ้าหากช่องสัญญาณวิทยุตั้งไว้ที่ความถี่ดังกล่าว, BRAVIA จะไม่มีแสดงในอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้นั้น.
    หมายเหตุ: ติดต่อสอบถามกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ของท่านสำหรับขอความช่วยเหลือในการตรวจสอบการตั้งค่านี้.
     
   2. เปลี่ยนค่าช่องสัญญาณความถี่ของเราท์เตอร์ไร้สายของท่าน ให้อยู่ระหว่าง 1 ch และ 11 ch
    หมายเหตุ: อ้างอิงกับคู่มือของเราท์เตอร์ไร้สายของท่าน สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนความถี่ช่องสัญญาณไร้สายนี้.