หมายเลข ID หัวข้อ : 00134862 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2019

BRAVIA ไม่มีแสดงบนหน้าจอของอุปกรณ์ที่ใช้งานได้กับ การจำลองหน้าจอ (Screen mirroring) หรือ Wi-Fi Direct.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ตรวจเช็คดังต่อไปนี้ ถ้าหากไม่มี BRAVIA แสดงบนหน้าจออุปกรณ์ของท่านที่ใช้ได้กับฟีเจอร์ Screen Mirroring หรือฟีเจอร์ Wi-Fi Direct:

สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Screen mirroring

ตรวจสอบให้มั่นใจว่าอินพุทของทีวีได้ตั้งไปที่ Screen Mirroring.

หมายเหตุ:

 • ถ้าหากไม่มี Screen Mirroring แสดงในเมนูิอินพุท, แสดงว่าทีวีของท่านไม่รองรับ Screen mirroring.
  ถ้าต้องการให้หน้าจอของอุปกรณ์โมบายแสดงบนทีวี ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้: วิธีการแสดงคอนเทนท์หรือหน้าจอของอุปกรณ์โมบายบนหน้าจอทีวี
 • ไม่มีการรับประกันในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทั้งหมดที่รองรับเทคโนโลยี Miracast ว่าจะทำงานได้เป็นปกติ
 • คุณภาพของวิดีโออาจจะลดด้อยลงไปเนื่องจากการรบกวนในสภาวะแวดล้อม

สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Wi-Fi Direct

 • สำหรับ Android TV™:
  สำหรับ Android™ 8.0, ให้เลือกที่ Wi-Fi Direct Settings.
  1. กดที่ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรล และเลือกที่  Settings.
  2. เลือกที่ Network ในกลุ่มของ NETWORK & ACCESSORIES.
  3. เลือกที่ Wi-Fi Direct.
  4. เลือกไปที่ Wi-Fi Direct Settings.
  สำหรับ Android 7.0 หรือก่อนหน้านั้น, กรุณาตรวจเช็คดูว่า Wi-Fi Direct มีการตั้งไว้เป็น On ตามวิธีการต่อไปนี้:
  1. กดที่ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรล และเลือกที่ Settings
  2. เลือกที่ Network ในกลุ่มของ NETWORK & ACCESSORIES.
  3. เลือกที่ Wi-Fi Direct.
  4. เลือกที่ Wi-Fi Direct, จากนั้นตั้งไปที่ On.
  5. เลือกไปที่ Wi-Fi Direct Settings.
 • สำหรับทีวีอื่น ๆ:
  กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการตั้งค่าของ Built-in Wi-Fi และ Wi-Fi Direct ไว้เป็น On. การตั้งค่าเหล่านี้สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้จากเมนูของทีวี.


ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

 • สำหรับ Android TV:
  หมายเหตุ: 
  Android 8.0 หรือที่ใหม่กว่าจะไม่มีการตั้งค่าต่อไปนี้.

  ถ้าหากทีวีเชื่อมต่อกับเครือข่ายด้วยสาย LAN, กรุณาเปลี่ยนช่องทางสำหรับเชื่อมต่อดังต่อไปนี้:
  1. กดที่ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรล และเลือกที่ Settings
  2. เลือกที่ Network ในกลุ่มของ NETWORK & ACCESSORIES.
  3. เลือกที่ Wi-Fi Direct.
  4. เลือกที่ Advanced settings.
  5. เลือกที่ Band Setting.
  6. เลือกไปที่ Manual.
  7. เลือกช่องสัญญาณ.
 • สำหรับทีวีอื่น ๆ:
  1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าทีวีและเราท์เตอร์ไร้สาย (แอคเซสพอยต์) ไม่ได้เชื่อมต่อโดยใช้ช่องสัญญาณความถี่ที่ 12 หรือ 13. ถ้าหากช่องสัญญาณวิทยุตั้งไว้ที่ความถี่ดังกล่าว, BRAVIA จะไม่มีแสดงในอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้นั้น.
   หมายเหตุ: ติดต่อสอบถามกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ของท่านสำหรับขอความช่วยเหลือในการตรวจสอบการตั้งค่านี้.
    
  2. เปลี่ยนค่าช่องสัญญาณความถี่ของเราท์เตอร์ไร้สายของท่าน ให้อยู่ระหว่าง 1 ch และ 11 ch.
   หมายเหตุ: อ้างอิงกับคู่มือของเราท์เตอร์ไร้สายของท่าน สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนความถี่ช่องสัญญาณไร้สายนี้.