หมายเลข ID หัวข้อ : 00076846 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/03/2016

ฉันไม่สามารถจะเปิดทีวีได้ เมื่อใช้แอพ Video & TV SideView แม้ว่า จะได้เปิดให้ Remote Start ไปเป็น On.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เรื่องนี้อาจเกิดขึ้นได้ ถ้ามีปัจจัยบางอย่างที่ไม่เหมาะสมสำหรับแอพ Video & TV SideView ทำงานได้อยู่ด้วย. ให้ตรวจสอบเหตุผลต่าง ๆ ต่อไปนี้ว่า ทำไมแอพ Video & TV SideView นี้ถึงไม่ทำงานและวิธีการแก้ไขปัญหานี้.

  • มีวัตถุต่าง ๆ ที่ส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมา (เช่น เตาอบไมโครเวฟหรือโทรศัพท์ไร้สาย) วางอยู่ใกล้กับทีวีหรือตัวแอคเซสพอยต์. ในกรณีนี้, ให้วางวัตถุเหล่านี้ให้ห่างจากทีวีหรือตัวแอคเซสพอยต์, หรือทำการปิดไว้.
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โทรศัพท์สมาร์ทโฟน และทีวีนั้นยังคงเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกันอยู่.
  • ถ้าหากเราท์เตอร์ LAN ไร้สาย (แอคเซสพอยต์) มีการปิดไว้หรือถูกรีเซ็ต, หรือแชนแนลความถี่มีการเปลี่ยนแปลงไปในระหว่างที่ทีวีนั้นอยู่ในโหมด standby, แอพ Video & TV SideView จะไม่ทำงาน.
  • แอพ Video & TV SideView อาจจะไม่ทำงานกับเราท์เตอร์ LAN ไร้สายชนิดต่อไปนี้:
    • เราท์เตอร์ LAN แบบพิเศษที่มีการร้องขอให้มีการเชื่อมต่อใหม่เป็นระยะ ๆ.
    • เราท์เตอร์ LAN ไร้สายที่มี SSID หลายอัน.
  • ถ้าหากเราท์เตอร์ LAN ที่ตั้งให้เป็น โหมด Eco หรือการปรับตั้ง ที่เกี่ยวข้องกับอันอื่น ๆ ที่จะมีการปิดได้โดยอัตโนมัติ, ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฟังก์ชั่นนั้นได้มีการปิดการทำงานไป. ให้อ้างอิงกับคู่มือของเราท์เตอร์ LAN ไร้สายสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.