หมายเลข ID หัวข้อ : 00072495 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/04/2017

มีเสียง คีย์โทน ดังสะท้อนออกมาเมื่อใช้เมนูของทีวี.

มีเสียง คีย์โทน ดังสะท้อนออกมาเมื่อใช้เมนูของทีวี.

  เสียง key tone อาจจะมีการสะท้อนออกมา เมื่อมีการเปิดโหมด Live Football ไว้. เพื่อหลีกเลื่ยงจากเรื่องนี้, ให้ทำการปิด key tone โดยทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้.

  1. ที่รีโมทของทีวี Sony, กดที่ ปุ่ม HOME.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Sound.
  4. เลือกที่ Key Tone.
  5. เลือกที่ Off.