หมายเลข ID หัวข้อ : 00072816 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/09/2015

ฉันจะสามารถเก็บบันทึกรูปภาพต่าง ๆ ของ Motion Shot Video ให้เป็นภาพนิ่งได้อย่างไร?

ความเป็นไปได้ที่จะทำการเก็บบันทึกรูปภาพต่าง ๆ ของ Motion Shot Video เป็นรูปภาพนิ่ง.

    รูปภาพต่าง ๆ ของ Motion Shot Video ไม่สามารถทำการบันทึกเป็นรูปภาพนิ่งได้.