หมายเลข ID หัวข้อ : 00073588 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/10/2020

ข้อความแสดงความผิดพลาด: Information of the computer where data is to be saved is not set to the device (รายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะให้ทำการเก็บบันทึกข้อมูลไม่ได้ตั้งให้กับอุปกรณ์นั้น).

  ข้อความนี้จะแสดงในกล้อง ถ้าหากไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเซ็ตอัพในขั้นต้นเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันไร้สาย ซึ่งควรจะได้รับการเซ็ตอัพด้วย  PlayMemories Home เป็นอันดับแรกเพื่อเปิดการทำงานของการปรับตั้งของระบบไร้สายก่อนจะเริ่มต้นการโอนถ่ายแบบไร้สาย.

  ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้.

  1. ปิดตัวกล้องไปก่อน.
  2. เริ่มการทำงานของ PlayMemories Home ในเครื่องคอมพิวเตอร์.
  3. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับพอร์ต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ที่จัดมาให้.
  4. เปิดกล้องขึ้นมาใหม่. 

  หมายเหตุ: PlayMemories Home จะทำการขึ้นทะเบียนกล้องนั้นไว้ และจะตรวจพบฟังก์ชันไร้สายได้.