หมายเลข ID หัวข้อ : 00068724 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/02/2014

ฉันจะสามารถทำการเปลี่ยนทิศทางการหมุนของโฟกัสหรือหรือซูมของเลนส์นี้ได้หรือไม่?

การเปลี่ยนทิศทางการหมุนของการโฟกัสหรือการซูมของเลนส์.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทิศทางการหมุนของโฟกัสหรือการซูมของเลนส์นี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้.