หมายเลข ID หัวข้อ : 00068640 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/12/2015

สกรูที่ใช้ยึดฐานกล้อง ใส่ไว้ในทิศทางที่ผิดในสายคาดหน้าอกสำหรับกล้อง Action Cam.

การใช้กล้อง Action Cam กับ AKA-CMH1 (สายคาดอกสำหรับ กล้อง Action Cam)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ี่สกรูสำหรับใช้ยึดฐานของกล้อง (Dial screw A ในคู่มือการใช้งาน) ใส่มาผิดทิศทางในสายคาดอกบางอัน. เพื่อแก้ไขเรื่องนี้, ให้ถอดสกรูออกและใส่เข้าไปใหม่ในทิศทางที่ถูกต้อง.

Image