หมายเลข ID หัวข้อ : 00069326 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/12/2015

อะไรคือ one-touch sharing?

UX Convergence

  One-touch sharing จะทำการโอนถ่ายรูปถ่าย เพลง ลิ้งค์ของเว็บไซต์ และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยวิธีการไร้สายระหว่างโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและแทปเล็ต ได้อย่างง่าย ๆ โดยการแตะกันของอุปกรณ์สองอุปกรณ์เข้าด้วยกัน. ท่านสามารถทำการโอนถ่ายรูปถ่ายความละเอียดสูงจากกล้องหรือโอนถ่ายลิ้งค์ของเว็บไซต์ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้.

  หมายเหตุ: NFC ในเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้ได้เฉพาะการโอนถ่ายที่อยู่ของเว็บไซต์ในตอนนั้นเท่านั้น. การทำงานจะทำได้ในแพลตฟอร์มของ Windows เพื่อทำการเพิ่มความสามารถของ NFC ให้มากขึ้น.

  ท่านต้องการ...

  • โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือเครื่องแทปเล็ต.
   คอนเทนท์ที่สามารถทำการแชร์ได้: รูปถ่าย, วิดีโอ, URL ของเว็บไซต์ ฯลฯ.
  • กล้องของ Sony ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ NFC ที่มี Wi-Fi และอุปกรณ์มือถือ โดยใช้แอพ PlayMemories Mobile.
   คอนเทนท์ที่สามารถแชร์ได้: รูปถ่ายและวิดีโอต่าง ๆ (MP4)

   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในระบบปฏิบัติการที่รองรับ และสภาวะแวดล้อมการทำงานที่กำหนด, ดูได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้.
   หน้า PlayMemories Mobile: https://www.sony.net/pmm/

  • โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือเครื่องแทปเล็ตและเครื่อง VAIO ที่มี NFC อยู่ในตัว.
   คอนเทนท์ที่สามารถจะทำการแชร์ได้: URLของเว็บไซต์