หมายเลข ID หัวข้อ : 00065404 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/08/2015

ตัวแสดงมาตรวัด (scale) ของ Auto 3D Lens Adjust ไม่สูงขึ้นเกินเครื่องหมายสามเหลี่ยม.

ตัวแสดงมาตรวัด (scale) ของ Auto 3D Lens Adjust ไม่สูงขึ้นเกินเครื่องหมายสามเหลี่ยม.

  ระดับมาตรวัด (scale) นี้จะแปรผันได้ตามวัตถุที่แสดงบนหน้าจอ LCD. ให้ลองกับวัตถุต่าง ๆ ต่อไปนี้ ที่ซึ่งจะมีระดับของมาตรวัดที่สูงกว่าได้ง่าย ๆ

  วัตถุต่าง ๆ ที่น่าจะให้ระดับการวัดที่สูงกว่า:

  • วัตถุที่มีความสว่าง เช่น วัตถุในแสงแดด
  • วัตถุต่าง ๆ ที่วางไว้ในระยะห่างประมาณ 20 ม. หรือไกลออกไป
  • วัตถุต่าง ๆ ที่มีสีสรรและรูปทรงหลากหลาย

  วัตถุต่าง ๆ ที่น่าจะให้ระดับการวัดที่ต่ำกว่าและส่งผลให้มีการปรับแต่งที่ล้มเหลวได้:

  • วัตถุต่าง ๆ ที่มีสีมืด เช่น วัตถุต่าง ๆ ในตอนกลางคืน
  • วัตถุต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้กับกล้อง Digital Recording Binoculars
  • วัตถุต่าง ๆ ที่มีสีพื้นหรือไม่มีสีสรร
  • วัตถุต่าง ๆ ที่มีรูปที่มีรูปแบบที่ซ้ำ ๆ กัน เช่น แถวของหน้าต่างของอาคาร
  • วัตถุต่าง ๆ ที่มีการเคลื่อนไหว