หมายเลข ID หัวข้อ : 00065336 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/11/2014

อะไรเป็นเงื่อนไขที่ต้องการในการถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องที่ความเร็ว 1.5 และ 4 เฟรมต่อวินาที (fps)?

อะไรเป็นเงื่อนไขที่ต้องการในการถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องที่ความเร็ว 1.5 และ 4 เฟรมต่อวินาที (fps)?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เงื่อนไขต่าง ๆ ต่อไปนี้จะจำเป็นในการถ่ายภาพที่ความเร็ว 1.5 หรือ 4 เฟรมต่อวินาที เมื่อใส่เลนส์ E-mount lens เข้ากับตัวกล้อง:

 1. สำหรับ 1.5 เฟรมต่อวินาที:
  • Drive mode: Cont. Shooting
  • ขนาดของภาพ: L:36M
  • Quality: Fine
  • ความเร็วชัตเตอร์: เร็วกว่า 1/250 sec.
  • โฟกัส: MF (Manual focus) หรือ Autofocus Mode คงค่าไว้ที่ AF-S Single-shot AF.
 2. สำหรับ 4 เฟรมต่อวินาที:
  • Drive mode : Spd Priority Cont. (Speed Priority Continuous)
  • ขนาดของภาพ: L:36M
  • Quality: Fine
  • ความเร็วชัตเตอร์: เร็วกว่า 1/250 sec.

หมายเหตุ:

 • Autofocus และ Auto exposure จะคงค่าไว้ที่เฟรมแรก.
 • จำนวนของเฟรมอาจจะลดลงได้ขึ้นอยู่กับวัตถุต่าง ๆ และการปรับตั้งต่าง ๆ ของกล้อง เช่น ขนาดของภาพ , ISO, High ISO NR, Lens Comp. ตั้งไปที่ Distortion ให้ทำงานเช่นเดียวกันกับ สื่อสำหรับการบันทึก.