หมายเลข ID หัวข้อ : 00065336 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/11/2014

อะไรเป็นเงื่อนไขที่ต้องการในการถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องที่ความเร็ว 1.5 และ 4 เฟรมต่อวินาที (fps)?

อะไรเป็นเงื่อนไขที่ต้องการในการถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องที่ความเร็ว 1.5 และ 4 เฟรมต่อวินาที (fps)?

  เงื่อนไขต่าง ๆ ต่อไปนี้จะจำเป็นในการถ่ายภาพที่ความเร็ว 1.5 หรือ 4 เฟรมต่อวินาที เมื่อใส่เลนส์ E-mount lens เข้ากับตัวกล้อง:

  1. สำหรับ 1.5 เฟรมต่อวินาที:
   • Drive mode: Cont. Shooting
   • ขนาดของภาพ: L:36M
   • Quality: Fine
   • ความเร็วชัตเตอร์: เร็วกว่า 1/250 sec.
   • โฟกัส: MF (Manual focus) หรือ Autofocus Mode คงค่าไว้ที่ AF-S Single-shot AF.
  2. สำหรับ 4 เฟรมต่อวินาที:
   • Drive mode : Spd Priority Cont. (Speed Priority Continuous)
   • ขนาดของภาพ: L:36M
   • Quality: Fine
   • ความเร็วชัตเตอร์: เร็วกว่า 1/250 sec.

  หมายเหตุ:

  • Autofocus และ Auto exposure จะคงค่าไว้ที่เฟรมแรก.
  • จำนวนของเฟรมอาจจะลดลงได้ขึ้นอยู่กับวัตถุต่าง ๆ และการปรับตั้งต่าง ๆ ของกล้อง เช่น ขนาดของภาพ , ISO, High ISO NR, Lens Comp. ตั้งไปที่ Distortion ให้ทำงานเช่นเดียวกันกับ สื่อสำหรับการบันทึก.