หมายเลข ID หัวข้อ : 00139821 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/01/2016

VAIO มีเสียงนอยส์รบกวนดังเกินไป

  กรุณาอ้างอิงกับขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ปัญหานี้.

  ขั้นตอนที่ 1:
  ตรวจสอบฟังก์ชั่น FAN และตรวจสอบว่า มีลมออกจากช่องด้านข้างหรือด้านหลังหรือไม่.

  ขั้นตอนที่ 2:
  ตั้งค่า Image Power Management ไปเป็น Silent Mode.

  1. คลิกที่ ImageStart, คลิกที่ All Programs, และ คลิกที่ VAIO Control Center.
  2. ใน Power Management, คลิกที่ Power Options.
  3. ตั้งค่า Thermal Control Strategy ไปเป็น Silent Mode.
  ขั้นตอนที่ 3:
  ติดตั้ง BIOS update จาก VAIO Update / VAIO Care.

  การใช้ VAIO Update:

  1. ดับเบิลคลิกที่ Image(ไอคอนของ VAIO Update) ที่บริเวณแจ้งประกาศที่ด้านล่างขวาของหน้า desktop ของ Windows.
  2. เมื่อ VAIO Update มีการทำงานเป็นครั้งแรก, หน้าต่างการให้การปรับตั้งเริ่มต้นจะแสดงขึ้นมา. ให้ทำตามคำสั่งที่แสดงในหน้าต่าง.

  การใช้ VAIO Care:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องคอมพิวเตอร์มีการเปิดเพาเวอร์ไว้ และกดที่ปุ่ม ASISST.
   หมายเหตุ: ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่มีปุ่ม ASISST ที่อยู่ด้านบนของแป้นพิมพ์, คลิกที่ปุ่ม ImageStart และ จากนั้น คลิกที่ All Programs.
  2. ในเมนู All Programs, คลิกที่ โฟลเดอร์ VAIO Care และ จากนั้น คลิกที่ VAIO Care.
  3. ในแอพพลิเคชั่น VAIO Care คลิกที่ VAIO Software.
  4. คลิกที่ VAIO Update.
  5. ทำตามคำสั่งในหน้าต่างนั้น..
  ขั้นตอนที่ 4:
  ติดตั้งอัพเดตล่าสุดเข้าไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านด้วยซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น:
  • Windows Update
  • VAIO Update
  ขั้นตอนที่ 5:
  เปิด VAIO Diagnostics ขึ้นมา.

  1. ในเมนู All Programs, คลิกที่ โฟลเดอร์ VAIO Care และ จากนั้น คลิกที่ VAIO Care.
  2. ในแอพพลิเคชั่น VAIO Care คลิกที่ Advanced Tools.
  3. คลิกที่ Diagnostics.

   Image

  4. เลือกการทดสอบที่ต้องการ. (เช่น: Hard drive, memory, ฯลฯ.)
  5. ทำตามคำสั่งในหน้าต่างบนหน้าจอ.
  ขั้นตอนที่ 6:
  เสียบหูฟังเข้าไปเพื่อช่วยตรวจสอบว่า มีนอยส์รบกวนมาจาก HDD, FAN ทำความเย็น หรือลำโพงในตัวเครื่องหรือไม่.

  ขั้นตอนที่ 7:
  รีบูต VAIO และฟังเสียงรบกวนจาก HDD. แต่ SSD จะไม่มีเสียงนอยส์รบกวนใด ๆ.