หมายเลข ID หัวข้อ : 00064135 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/11/2014

วิธีเปิดการทำงานของ AAC playback ผ่านทางการเชื่อมต่อ Bluetooth ด้วยอุปกรณ์ aptX codec

วิธีเปิดการทำงานของ AAC playback ผ่านทางการเชื่อมต่อ Bluetooth ด้วยอุปกรณ์ aptX codec

  ถ้าท่านใช้ AAC codec เมื่อทำการเชื่อมต่อ Bluetooth กับระบบนี้, ให้ตั้งให้การปรับตั้งของ AAC ของระบบไปเป็น ON, โดยขั้นตอนต่อไปนี้.

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระบบได้มีการปิดไปแล้ว, จากนั้นให้เชื่อมต่อตัว AC adaptor ที่จัดมาให้เข้าไป.
   เชื่อมต่อกับตัว AC adaptor
  2. ตั้งให้สวิทช์ของ BLUETOOTH STANDBY ไปที่ ON.
   BLUETOOTH STANDBY
  3. กดค้างที่ปุ่ม VOLUME - , จากนั้นให้กดค้างที่ปุ่ม Image 
   Step 3

   หลังจากที่ตัวแสดงสถานะของ SOUND ติดสว่างขึ้นมาเป็นสีเขียว และจากนั้นก็ดับไป, แสดงว่า การตั้งค่านั้นทำได้เสร็จสิ้นแล้ว.

   

  ถ้าหากมีการรบกวน, หรือเสียงมีการขาดตอน
  ให้ตั้งให้การตั้งค่าของ AAC ของระบบไปที่ off, ตามขั้นตอนข้างต้น. ภายหลังจากที่ตัวแสดงสถานะของ SOUND ติดสว่างขึ้นมาเป็นสีเหลืองอำพัน และจากนั้นดับลงไป, แสดงว่า การตั้งค่าของ AAC ได้มีการตั้งไว้ให้เป็น off แล้ว.