หมายเลข ID หัวข้อ : 00066616 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

ไม่มีเสียงเมื่อทำการเล่นกลับภาพยนตร์ MP4 ในอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ MPEG-4

ไม่มีเสียงเมื่อทำการเล่นกลับภาพยนตร์ MP4 ในอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ MPEG-4.

    ภาพยนตร์ MP4 ต่าง ๆ ที่บันทึกโดยที่ Audio Format มีการตั้งไว้เป็น Linear PCM อาจจะไม่ทำการเล่นกลับอย่างถูกต้อง, แม้ว่า จะเป็นการเล่นบนอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ MPEG-4. ให้ตรวจเช็คดูสเปคต่าง ๆ ในคู่มือการใช้งานหรือติดต่อสอบถามกับผู้ผลิตของอุปกรณ์ MPEG-4 ของท่านสำหรับรายละเอียดต่าง ๆ การทำงานไม่ได้รับการรับประกันว่า จะเป็นไปตามปกติสำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ในท้องตลาด

    ถ้าหากท่านใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ไฟล์ภาพยนตร์และไฟล์ออดิโอต่าง ๆ ที่บันทึกไว้ด้วยกล้องถ่ายภาพวิดีโอจะสามารถนำเข้ามา, เล่นกลับ และแก้ไขได้โดยการดาวน์โหลดและติดตั้ง MVR Studio.