หมายเลข ID หัวข้อ : 00065362 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/05/2014

มีการรบกวนในบริเวณที่ส่วนมืดของภาพเมื่อทำการบันทึกด้วยเลนส์ SELP1650.

    นอยส์รบกวนอาจจะปรากฎขึ้นมาในบริเวณที่เป็นส่วนที่มืดของภาพที่บันทึกไว้ในระหว่างการถ่ายภาพแบบ ISO ความไวสูง. ถ้าท่านใช้ ISO Auto, ให้เปลี่ยนความไวของ ISO ไปเป็น ISO Auto Maximum เพื่อแก้ปัญหานี้.


    นอยส์รบกวนอาจจะปรากฎขึ้นมาในบริเวณที่เป็นส่วนที่มืดของภาพที่บันทึกไว้ในระหว่างการถ่ายภาพแบบ ISO ความไวสูง. ถ้าท่านใช้ ISO Auto, ให้เปลี่ยนความไวของ ISO ไปเป็น ISO Auto Maximum เพื่อแก้ปัญหานี้.