หมายเลข ID หัวข้อ : 00065379 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

ไม่สามารถใช้ Remote Camera Control ได้เมื่อมีการติดตั้งแอพ PlayMemories Camera เข้าไป.

ไม่สามารถใช้ Remote Camera Control ได้ เมื่อมีการติดตั้งแอพ PlayMemories Camera เข้าไป.

    PlayMemories™ Camera Apps ไม่รองรับการทำงานในฟังค์ชั่น Remote Camera Control.