หมายเลข ID หัวข้อ : 00083157 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง Eye AF และ ฟังก์ชัน Face Detection?

    Eye AF
    จะทำการโฟกัสที่ดวงตาของคน. กรอบของการตรวจหาจะแสดงบนใบหน้าหลังจากที่แสดงบนดวงตา. จะไม่มีการปรับค่าการเปิดรับแสงหรือปรับสมดุลย์สีขาวให้.

    ฟังก์ชัน Face Detection
    ปรับแต่งการโฟกัสบนใบหน้าของวัตถุของท่านและจะปรับค่าการเปิดรับแสงและปรับสมดุลย์สีขาวให้.