หมายเลข ID หัวข้อ : 00058658 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/11/2014

จะสามารถทำการเปลี่ยนการปรับตั้งของ equalizer ได้หรือไม่?

    ท่านไม่สามารถเปลี่ยนการปรับตั้งต่าง ๆ ของ equalizer ใน USB DAC AMPLIFIER ได้. แอพพลิเคชั่นที่มีจำหน่ายบางอันสามารถจะเปลี่ยนการปรับตั้งของ equalizer ได้.