หมายเลข ID หัวข้อ : 00058881 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/04/2019

การฟังเพลงบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ตโดยการทำงานแบบสัมผัสเดียว (one touch) (FST-GTK37iP/GTK17iP/RDH-GTK37iP/GTK17iP)

  โดยการแตะระบบด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน(*) ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ NFC ระบบนั้นจะเปิดฟังค์ชั่น Bluetooth ขึ้นมา, และจากนั้นจะดำเนินการจับคู่ให้เสร็จและเชื่อมต่อ Bluetooth ให้โดยอัตโนมัติ.

  * แม้ว่า จะระบุไว้เพียงโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการอธิบายนี้ แต่ก็หมายรวมไปถึงเครื่องแทปเล็ตต่าง ๆ ด้วย.

  1. แตะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนบนเครื่องหมาย N-Mark ของระบบ จนกระทั่ง โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นสั่นหรือส่งเสียงสั้น ๆ ออกมา.

   ให้ทำการปลดล็อคหน้าจอของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นก่อนล่วงหน้า.

   ทำตามคำสั่งต่าง ๆ ที่แสดงออกมาบนหน้าจอเพื่อทำการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้น.

   เมื่อทำการเชื่อมต่อของ Bluetooth ทำได้แล้ว, ตัวแสดงสถานะของ Bluetooth จะหยุดกระพริบและจะติดค้างไว้. ชื่อของอุปกรณ์ Bluetooth จะปรากฎขึ้นมาที่ช่องแสดงผล.

  2. เริ่มการเล่นกลับบนโทรศัพท์สามาร์ทโฟน.

  ข้อแนะนำ

  • ให้อ้างอิงกับคู่มือของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสำหรับตำแหน่งที่กำหนดให้เป็นจุดสำหรับแตะบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้น.
  • ถ้าหากการจับคู่ของการเชื่อมต่อ Bluetooth ล้มเหลว, ให้ทำดังต่อไปนี้.
   • ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนให้เปิดฟังค์ชั่น NFC หรือเปิด "NFC Easy Connect" (ถ้าหากมีติดตั้งไว้) ขึ้นมา, จากนั้น ให้ขยับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นไปมาช้า ๆ เหนือเครื่องหมาย N-Mark.
   • ให้ถอดกระเป๋าใส่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นออก ถ้าหากมีการใช้กระเป๋าใส่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มีจำหน่ายทั่วไปอยู่.