หมายเลข ID หัวข้อ : 00057429 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/06/2018

การรับฟังเพลงในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ตโดยใช้การสัมผัสเดียว (one touch) (LBT-GPX77/GPX55, MHC-GPX88/GPX77/GPX55/GPX33/GZX88D/GZX55D/GZX33D)

  โดยการแตะระบบด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน (*) ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ NFC ระบบจะเปิดฟังค์ชั่น Bluetooth ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ และดำเนินการจับคู่และเชื่อมต่อบลูทูธให้โดยอัตโนมัติ

  *ถึงแม้ว่า จะมีการระบุไว้เพียงโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในคำอธิบายนี้ แต่ก็หมายรวมถึงการใช้แทปเล็ตต่าง ๆ ด้วย

  1. แตะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนบนเครื่องหมาย N-Mark ของตัวลำโพง จนกระทั่ง โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นสั่นหรือเล่นเสียงสั้น ๆ ออกมา

   ทำการปลดล็อคหน้าจอของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก่อนล่วงหน้า

   ทำตามคำสั่งต่าง ๆ ที่แสดงออกมาบนหน้าจอของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อทำการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้น

   เมื่อการเชื่อมต่อ Bluetooth ทำได้สำเร็จแล้ว ตัวแสดงสถานะ Bluetooth จะหยุดกระพริบ และติดสว่างค้างอยู่ ชื่อของอุปกรณ์ Bluetooth จะแสดงในช่องแสดงผล

  2. เริ่มการเล่นกลับในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

  คำแนะนำ

  • ให้อ้างอิงกับคู่มือของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสำหรับตำแหน่งที่กำหนดให้ทำการแตะบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้น
  • ถ้าหากการจับคู่และการเชื่อมต่อ Bluetooth ล้มเหลว ให้ทำดังต่อไปนี้
   • เปิดฟังค์ชั่น NFC ขึ้นมาหรือเปิดการทำงานของ NFC Easy Connect (ถ้าหากมีติดตั้งไว้) บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้น จากนั้น ให้ขยับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปมาช้า ๆ เหนือเครื่องหมาย N-Mark
   • ถอดกระเป๋าใส่เครื่อง (case) ออกจากโทรศัพท์ ถ้าหากท่านใช้กระเป๋าใส่เครื่องสำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มีจำหน่ายทั่วไป