หมายเลข ID หัวข้อ : 00057287 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/06/2018

การรับฟังเพลงบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ตโดยการใช้การสัมผัสเดียว (one touch) (ICF-CS20BT/XDR-DS21BT)

  โดยการแตะที่ระบบด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน (*) ที่ใช้งานกับ NFC ได้ และระบบจะทำการจับคู่และทำการเชื่อมต่อ Bluetooth ให้โดยอัตโนมัติ

  * แม้ว่า จะระบุไว้เพียงโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการอธิบายนี้ แต่ก็หมายรวมถึงแทปเล็ตต่าง ๆ ด้วย

  1. แตะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปที่เครื่องหมาย N-Mark ของระบบ จนกระทั่ง โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นสั่นหรือส่งเสียงสั้น ๆ ออกมา

   ทำการปลดล็อคหน้าจอของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไว้ก่อนล่วงหน้า

   ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอที่แสดงในตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อทำการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้น

   เมื่อการเชื่อมต่อของ Bluetooth ทำได้สำเร็จแล้ว ตัวแสดงสถานะของ (Bluetooth) (ไฟสีน้ำเงิน) จะติดสว่าง

  2. เริ่มการเล่นกลับบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

  คำแนะนำ

  • ให้อ้างอิงกับคู่มือของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสำหรับตำแหน่งที่กำหนดให้แตะบนตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
  • ถ้าการจับคู่และการเชื่อมต่อ Bluetooth ล้มเหลว ให้ทำดังต่อไปนี้.
   • เปิดฟังค์ชั่น NFC หรือเปิดการทำงานของ NFC Easy Connect (ถ้ามีติดตั้งไว้) บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน จากนั้นให้ขยับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปเหนือเครื่องหมาย N-Mark ช้า ๆ
   • ถอดกระเป๋าหุ้มเครื่องออกจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนถ้าหากท่านใช้กระเป๋าหุ้มโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด