หมายเลข ID หัวข้อ : 00064094 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/11/2014

ระยะเวลาของภาพยนตร์ที่แสดงในหน้าจอมีความแตกต่างออกไปเมื่อการบันทึกหยุดลง.

ระยะเวลาของภาพยนตร์ที่แสดงในหน้าจอมีความแตกต่างออกไปเมื่อการบันทึกหยุดลง

    เมื่อทำการบันทึกภาพยนตร์ต่าง ๆ โดยกล้องนี้ วิดีโอนั้นจะได้รับการบีบอัดไปเป็นกลุ่มของรูปภาพ และถูกพิจารณาเป็นหน่วยเดียว. ถ้าหากการบันทึกนั้นหยุดลงไปในตอนกึ่งกลางของกลุ่มของรูปภาพ เวลาสำหรับการบันทึกก่อนและหลังการโปรเซสจะแตกต่างกันออกไป. ด้วยเหตุนี้, ข้อมูลของเวลาที่แสดงอาจจะแตกต่างออกไปเล็กน้อยจากเวลาที่บันทึกของภาพยนตร์นั้น. เรื่องนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดปกติแต่อย่างใด.