หมายเลข ID หัวข้อ : 00058565 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/09/2018

การรับฟังเพลงในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือเครื่องแทปเล็ตโดยใช้การทำงานแบบการสัมผัสเดียว (one touch) (MDR-AS700BT)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

โดยการแตะที่ชุดหูฟังด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน (*) ชุดหูฟังนั้นจะ ทำการเปิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ และจากนั้นจะดำเนินการจับคู่และเชื่อมต่อบลูธูทให้โดยอัตโนมัติ

* ถึงแม้ว่า จะระบุไว้เพียงแค่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการอธิบายนี้ แต่ก็หมายรวมถึงเครื่องแทปเล็ตต่าง ๆ ด้วย

 1. แตะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เครื่องหมาย N-Mark ของชุดหูฟัง จนกว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นจะสั่น หรือส่งเสียงออกมาสั้น ๆ

  ทำการปลดล็อคหน้าจอของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไว้ก่อนล่วงหน้า.

  ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนที่แสดงบนหน้าจอของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อทำการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้น.

 2. เริ่มการเล่นในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

ข้อแนะนำ

 • ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสำหรับตำแหน่งที่จะทำการแตะที่อยู่บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้น.
 • ถ้าหากการจับคู่และการเชื่อมต่อของ Bluetooth ล้มเหลว ให้ทำดังต่อไปนี้
  • เปิดฟังค์ชั่น NFC หรือเปิดการทำงานของ "NFC Easy Connect" (ถ้ามีติดตั้งไว้) ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน จากนั้นให้ขยับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปมาช้า ๆ เหนือเครื่องหมาย N-Mark.
  • ถอดกระเป๋าหุ้มเครื่องออกจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ถ้าหากมีการใช้กระเป๋าหุ้มโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มีจำหน่ายทั่วไปอยู่.