หมายเลข ID หัวข้อ : 00058537 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/09/2018

การรับฟังเพลงในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือเครื่องแทปเล็ตโดยการสัมผัสเดียว (one touch) (MDR-10RBT)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

โดยการสัมผัสชุดหูฟังด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟน(*), ชุดหูฟังนั้นจะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติและจากนั้นจะดำเนินการจับคู่และเชื่อมต่อ Bluetooth ให้.

* แม้ว่า จะระบุไว้เพียงโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการอธิบายนี้ แต่ก็หมายรวมไปถึงเครื่องแทปเล็ตต่าง ๆ ด้วย.

 1. แตะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนบนเครื่องหมาย N-Mark ของชุดหูฟัง จนกระทั่ง โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นสั่นหรือส่งเสียงสั้น ๆ ออกมา.

  ให้ทำการปลดล็อคหน้าจอของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นก่อนล่วงหน้า.

  ทำตามคำสั่งต่าง ๆ ที่แสดงออกมาบนหน้าจอโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อทำการเชื่อมต่อให้เสร็จสิ้น.

 2. เริ่มการเล่นบนโทรศัพท์สามาร์ทโฟน.

ข้อแนะนำ

 • ให้อ้างอิงกับคู่มือของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสำหรับตำแหน่งที่กำหนดให้เป็นจุดสำหรับแตะบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้น.
 • ถ้าหากการจับคู่ของการเชื่อมต่อ Bluetooth ล้มเหลว, ให้ทำดังต่อไปนี้.
  • ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนให้เปิดฟังค์ชั่น NFC หรือเปิด "NFC Easy Connect" (ถ้าหากมีติดตั้งไว้) ขึ้นมา, จากนั้น ให้ขยับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นไปมาช้า ๆ เหนือเครื่องหมาย N-Mark.
  • ให้ถอดกระเป๋าใส่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นออก ถ้าหากมีการใช้กระเป๋าใส่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มีจำหน่ายทั่วไปอยู่