หมายเลข ID หัวข้อ : 00058684 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/04/2019

การเตรียมพร้อมสำหรับการรอรับคำสั่ง one-touch (สำหรับ Android 2.3.x และ 4.0.x)

  แอพสำหรับฟังก์ชั่น NFC จะต้องได้รับการติดตั้งเข้าไปในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นก่อน

  ให้ทำการดาวน์โหลดแอพ NFC Easy Connect ที่เป็นแอพที่มาจาก Sony สำหรับโทรศัพท์ Android หรือแทปเล็ตต่าง ๆ จาก Google Play และทำการติดตั้งเข้าไป

  แอพนี้อาจจะไม่มีให้ใช้งานได้ในบางประเทศ/บางภาคพื้น.

  1. การดาวน์โหลดและติดตั้งแอพ NFC Easy Connect.

   เข้าไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:

   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect

   โดยโค๊ดสองมิติ:

   ให้ใช้แอพสำหรับอ่าน โค๊ดสองมิติ

  2. จากหน้าจอ Home, ให้แตะที่ .
  3. แตะที่ NFC Easy Connect.
   ตรวจสอบให้แน่ใจว่า หน้าจอ NFC Easy Connect แสดงขึ้นมาแล้วเมื่อทำการเชื่อมต่อแบบสัมผัสเดียว

  ข้อแนะนำ

  • ถ้าหากแอพที่ใช้งานร่วมกันได้กับ NFC มีการติดตั้งมาให้จากโรงงานแล้วในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เช่น Xperia ท่านก็ไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้ง NFC Easy Connect. เข้าไปอีก สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่าน.