หมายเลข ID หัวข้อ : 00058677 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/06/2018

การเตรียมพร้อมสำหรับการรอรับคำสั่ง one-touch (สำหรับ Android 4.1 หรือ ที่ใหม่กว่า)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าหากสมาร์ทโฟน หรือ แทปเล็ตระบบปฏิบัติการ Android ของท่าน เป็นเวอร์ชัน 4.1 หรือ ที่ใหม่กว่า ท่านสามารถใช้ NFC ที่อยู่ในตัวเครื่องได้

  1. จากหน้าจอ Home, ให้แตะที่ .
  2. แตะที่ Settings.
  3. แตะที่ More...
  4. ใส่เครื่องหมายในช่องสำหรับเลือก NFC
    ฟังก์ชัน NFC ก็จะสามารถใช้งานได้