หมายเลข ID หัวข้อ : 00058480 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ PlayMemories Mobile

  เพื่อที่จะใช้ Smart Remote Control, ท่านจำเป็นจะต้องทำการติดตั้ง PlayMemories Mobile ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือเครื่องแทปเล็ตนั้นก่อน.

  กล้อง(*) ของ Sony รองรับฟีเจอร์ Smart Remote Control ของ PlayMemories Mobile ได้.

  ให้เข้าไปดูที่เว็บไซต์ต่อไปนี้สำหรับ Smart Remote Control และฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่มีให้ในกล้องของท่าน:

  https://www.sony.net/pmm/

  *NEX-5R และ NEX-6 ต้องใช้ แอพ Smart Remote Control ของแอพ PlayMemories Camera ด้วย.

  สำหรับรายชื่อกล้องที่รองรับ, ท่านสามารถดูได้ที่หน้า รุ่นที่เกี่ยวข้อง.