หมายเลข ID หัวข้อ : 00061056 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการเซ็ตอัป Wireless 3D personal viewer.

  1. เชื่อมต่ออุปกรณ์จ่ายสัญญาณหรืออุปกรณ์เล่นและทีวี เข้ากับหน่วยโปรเซสเซอร์
   1. โดยการใช้สาย HDMI® ที่จัดมาให้, เชื่อมต่ออุปกรณ์จ่ายสัญญาณ เข้ากับ HDMI IN ทางด้านหลังของหน่วยโปรเซสเซอร์.
   2. โดยการใช้สาย HDMI เส้นที่สองเชื่อมต่อ HDMI OUT ของหน่วยโปรเซสเซอร์เข้ากับ HDMI IN บนทีวี.
   การเชื่อมต่อ HMZT3 HDMI
  2. เชื่อมต่อปลั๊กมินิของหูฟังที่จัดมาให้เข้ากับแจ็คหูฟัง. แจ็คหูฟังจะอยู่ที่ด้านใน ทางซ้ายของหน้าจอของชุดติดตั้งบนศีรษะ.
   หูฟัง HMZT3
  3. เชื่อมต่อสายเพาเวอร์เข้ากับหน่วยโปรเซสเซอร์และเข้ากับเต้ารับไฟ AC ที่ใช้งานได้บนฝาผนัง.
   การเชื่อมต่อเพาเวอร์ของ HMZT3
  4. เปิดระบบ 3D ขึ้นมา.
   เปิดเครื่อง HMZT3
  5. เปิดอุปกรณ์จ่ายสัญญาณและทีวีขึ้นมา.
  6. ตั้งทีวีไปที่อินพุทของ HDMI ที่เหมาะสม.
  7. กดที่ปุ่ม INPUT บนหน่วยโปรเซสเซอร์ เพื่อเลือกอินพุทที่เหมาะสม.
   ปุ่มอินพุทของหน่วยโปรเซสเซอร์

   หมายเหตุ: ไฟ HDMI INPUT จะติดสว่างเป็นสีส้ม เพื่อแสดงให้ทราบว่ามีการเลือกที่อินพุทใดไว้.
  8. ตั้งชุดแบตเตอรี่ไว้บนพื้นผิวที่มั่นคง และในระยะห่างที่แนะนำจากหน่วยโปรเซสเซอร์.
   ระยะห่างของ HMZT3

   หมายเหตุ:
   • คลื่นวิทยุอาจจะไม่มีการส่งออกไปอย่างถูกต้อง ถ้าหากโลโก้  SONY บนชุดแบตเตอรี่ไม่ได้หันหน้าขึ้น หรือหันไปในทิศทางของหน่วยโปรเซสเซอร์.
   • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างหน่วยโปรเซสเซอร์และตัวแบตเตอรี่.
  9. วางชุดติดตั้งบนศีรษะไว้บนหัวของท่านและ ปรับให้ใส่ได้พอดี สะดวกสบาย.
  10. เซ็ตอัปหน้าจอตัวติดตั้งบนศีรษะ.
  11. เริ่มเล่นภาพยนตร์ที่ต้องการ รายการโชว์ของทีวี จากอุปกรณ์จ่ายสัญญาณ.