หมายเลข ID หัวข้อ : 00061056 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/11/2017

วิธีการเซ็ตอัพตัวรับชมภาพ 3D ส่วนบุคคลแบบไร้สาย

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เป็นต้นกำเนิดสัญญาณ หรือ เครื่องเล่น และ ทีวีเข้ากับชุดโปรเซสเซอร์
  • โดยใช้สาย HDMI® ที่จัดมาให้ เชื่อมต่ออุปกรณ์ต้นกำเนิดสัญญาณเข้ากับ HDMI IN ที่อยู่ทางด้านหลังของชุดโปรเซสเซอร์
  • ใช้สาย HDMI เส้นที่สองเชื่อมต่อ HDMI OUT ของชุดโปรเซสเซอร์เข้ากับ HDMI IN บนทีวี
  HMZT3 HDMI connections
 2. เชื่อมต่อปลั๊กเสียบแบบมินิของหูฟังที่จัดมาให้ เข้ากับแจ็คเสียบหูฟัง (headphone) แจ็คหูฟังนี้จะอยู่ทางด้านใน ทางซ้ายของตัวจอแบบสวมศีรษะ
  HMZT3 headphone
 3. เชื่อมต่อสายกำลังงาน (power) เข้ากับชุดโปรเซสเซอร์และเต้าเสียบไป AC ที่ใช้งานได้บนฝาผนัง
  HMZT3 power connection
 4. เปิดระบบ 3D ขึ้นมา
  HMZT3 Turn On
 5. เปิดอุปกรณ์กำเนิดสัญญาณและทีวีขึ้นมา
 6. ตั้งทีวีให้ตรงกับขั้ว HDMI ที่ถูกต้อง
 7. กดที่ปุ่ม INPUT บนตัวโปรเซสเซอร์เพื่อทำการเลือกอินพุทที่ถูกต้อง
  Processor unit Input button

  หมายเหตุ: ตัวแสดงสถานะของ HDMI INPUT จะติดสว่างเป็นสีส้มเพื่อเป็นการแสดงว่า ได้มีการเลือกที่อินพุทใดอยู่
 8. ตั้งชุดแบตเตอรี่บนพื้นผิวที่มั่นคงและวางในระยะห่างจากชุดโปรเซสเซอร์ตามที่แนะนำไว้
  HMZT3 Distance

  หมายเหตุ:
  • คลื่นวิทยุอาจจะไม่มีการส่งออกมาอย่างเหมาะสม ถ้าหากโลโก้  SONY บนชุดแบตเตอรี่ไม่ได้หันหน้าขึ้น หรือ ไม่ได้หันไปในทิศทางของชุดโปรเซสเซอร์
  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ไม่มีการกีดขวางระหว่างชุดโปรเซสเซอร์และชุดแบตเตอรี่
 9. วางชุดสวมศีรษะไว้บนศีรษะของท่าน และ ปรับให้สวมใส่ได้อย่างสะดวกสบาย
 10. การเซ็ตอัพชุดแสดงผลแบบสวมบนศีรษะ
 11. เริ่มต้นการเล่นภาพยนตร์ที่ต้องการ รายการทีวี หรือ เกม จากอุปกรณ์ต้นกำเนิดสัญญาณ