หมายเลข ID หัวข้อ : 00200026 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/10/2018

ฉันจะสามารถควบคุมอุปกรณ์ Bluetooth โดยใช้ลำโพงหรืออุปกรณ์ออดิโอได้หรือไม่?

    ลำโพงหรืออุปกรณ์ออดิโอ สามารถจะควบคุมฟังก์ชันการเล่นกลับของอุปกรณ์ Bluetooth® ได้ถ้าหาก อุปกรณ์ Bluetooth นั้นรองรับAudio Video Remote Control Profile (AVRCP)