หมายเลข ID หัวข้อ : 00058967 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/09/2018

วิธีการให้มีการแสดงแถบแอดเดรสและแทปต่าง ๆ ตลอดเวลาในเบราเซอร์ Internet Explorer 11

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อทำการตั้งค่าของเบราเซอร์ Internet Explorer® 11 เพื่อให้มีการแสดงของแถบแอดเดรสและแทปต่าง ๆ อยู่เสมอ

  1. ในหน้าจอของ Windows UI Start อันใหม่ ให้คลิกที่แผ่นไทล์ Internet Explorer
  2. ในหน้าจอของ Internet Explorer ชี้ไปที่ (แต่ไม่ต้องกดคลิก) มุมขวาล่างหรือมุมขวาบนของหน้าจอ และจากนั้นให้คลิกเพื่อเลือกที่ Settings
  3. ในหน้าจอของ Internet Explorer Settings คลิกที่ Options
  4. ในหน้าจอของ Options ในส่วนของ Appearance ที่อยู่ใน Always show address bar and tabs ให้คลิกปุ่มสวิทช์เพื่อดำเนินการให้ฟีเจอร์นี้ On
    Image
  5. ในหน้าจอของ Internet Explorer แถบแอดเดรสและแทปต่าง ๆ จะแสดงออกมา
    Image

หมายเหตุ: ถ้าต้องการซ่อนแถบแสดงแอดเดรสและแทปต่าง ๆ ให้ทำซ้ำกระบวนการนี้ในขั้นตอนที่ 4 เปลี่ยนปุ่มสวิทช์ของ Always show address bar and tabs ไปที่ Off แทน