หมายเลข ID หัวข้อ : 00057487 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/10/2020

กล้องจะสามารถใช้ฟังก์ชั่น NFC ได้เมื่อใด?

    ฟังก์ชั่น NFC ของกล้องนี้สามารถจะใช้งานได้ เมื่อมีไอคอนของ NFC active Image แสดงอยู่บนหน้าจอ LCD ของกล้อง.

    หมายเหตุ: ให้ทำการปลดล็อคหน้าจอของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นก่อนที่จะแตะบนตัวกล้อง.